Điều khoản

Điều khoản sử dụng

Druillet là một trong những website cung cấp thông tin thể thao và kinh nghiệm cá cược. Để đem đến cho người chơi các trải nghiệm tốt nhất, website đã đưa ra những quy định về hoạt động. Chính vì thế người đọc cần nắm bắt các thông tin trước khi tham gia website.

Điều khoản đăng ký

Druillet hiện nay cũng đưa ra một số quy định về điều khoản đăng ký mà người tham gia cá cược phải đáp ứng là

  • Thông tin được đăng ký phải chính xác
  • Nêu người tham gia sử dụng các thông tin sai để đăng ký Druillet sẽ không chịu trách nhiệm
  • Website chúng tôi có quyền chấm dứt hoạt động đăng ký và sử dụng nếu thông tin được cung cấp bị trùng lặp hoặc không thể xác minh.

Điều khoản Druillet ngừng cung cấp dịch vụ

Druillet sẽ thực hiện điều khoản ngừng cung cấp dịch vụ đối với những trường hợp sau:

  • Khách hàng nhập sai thông tin đăng nhập nhiều lần. Druillet sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ và yêu cầu xác minh tài khoản.
  • Druillet sẽ ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp phát hiện thông tin khách hàng sử dụng để đăng ký tài khoản là giả mạo.